شورای دانشکده

 

    اعضای شورای دانشکده
دکتر هادی برزویی استادیار
دکتر حمیدرضا عزت پور استادیار
دکتر محمد کمالی مقدم استادیار
مهندس روح الله مهری مربی
دکتر سمیه دولت آبادی استادیار

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   آدرس: کمربندی سبزوار، تقاطع جاده بردسکن دانشگاه فناوری‌های نوین سبزوار   کدپستی: 9615131113   صندوق پستی: 679          


  تلفن: 2-44200750-051 

 

 تمامی حقوق متعلق به دانشگاه فناوری های نوین سبزوار می باشد.