معرفی کارکنان

 

 

 

       نام و نام خانوادگی : نسرین پذیرش

       سمت : کارشناس برنامه و بودجه ، تشکیلات ، تحول اداری و بهره وری

       تلفن :5250

 
   
 

      نام و نام خانوادگی : هادی رامشینی

       سمت : کارشناس طرح های عمرانی

       تلفن :5243

 

 

 

 

 

   آدرس: کمربندی سبزوار، تقاطع جاده بردسکن، دانشگاه فناوری های نوین سبزوار -  کدپستی: 9615131113        تلفن :  44200750 - 051                          تمامی حقوق متعلق به دانشگاه فناوری های نوین سبزوار می باشد.