معرفی کارکنان

 

   

 

نام و نام خانوادگی : زهرا معصومی 

سمت : کارشناس امور مالی  

تلفن :5253

 

 


 

 

نام و نام خانوادگی :نرجس زمانی

سمت : کارشناس امور مالی 

تلفن :5254

 

 

 

 

 

 

   آدرس: کمربندی سبزوار، تقاطع جاده بردسکن، دانشگاه فناوری های نوین سبزوار -  کدپستی: 9615131113        تلفن :  44200750 - 051                          تمامی حقوق متعلق به دانشگاه فناوری های نوین سبزوار می باشد.