کارشناسان اداری

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی : علی نصرتی پور  
سمت :  کارشناس امور اداری ، امور قراردادها 
تلفن تماس: 5244
     

  


 

 نام و نام خانوادگی :  مژگان محمودی  
 سمت : کارشناس اداره کارگزینی و رفاه
تلفن تماس(داخلی): 5240

 

 

 

 

 

 

 

  برنامه سرویس ایاب و ذهاب

 

   آدرس: کمربندی سبزوار، تقاطع جاده بردسکن، دانشگاه فناوری های نوین سبزوار -  کدپستی: 9615131113        تلفن :  44200750 - 051                          تمامی حقوق متعلق به دانشگاه فناوری های نوین سبزوار می باشد.