مدیر اداری و پشتیبانی

 

نام و نام خانوادگی : آقای حسن قدرتی 

سمت : مدیر اداری و پشتیبانی 

تلفن : 5265

 

وظایف،برنامه ها و اهداف مدیریت امور اداری و پشتیبانی

-  اجرای سیاست‌ها و خطی‌مشی‌های پژوهشگاه در زمینه‌های مربوط به امور اداری، استخدامی و پشتیبانی.

- تهیه و تنظیم آئین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اداری لازم جهت ارائه به مقامات ذی ربط براساس ضوابط و مصوبات پژوهشگاه و ابلاغ آن به کلیه واحدها پس از تأیید.

- مراقبت در اجرای مقررات انضباطی و رسیدگی به تخلفات کارکنان و ارجاع مراتب به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری.

- مطالعه و بررسی رسته‌های شغلی مشاغل پژوهشگاه و ارائه نظرات و پیشنهادات اصلاحی به مراجع ذیربط با همکاری مدیریت بودجه، تحول اداری و بهره‌وری پژوهشگاه.

- برنامه‌ریزی در جهت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز پژوهشگاه و ارائه طرح‌ها و پیشنهادهای لازم و همچنین انجام امور مربوط به استخدام آنها اعم از هیأت علمی و غیر هیأت علمی.

- ایجاد و نگهداری بانک اطلاعاتی پرسنلی و سوابق خدمتی و اداری کلیه پرسنل پژوهشگاه.

-انجام تدارکات و تأمین وسایل و تجهیزات مورد نیاز واحدهای مختلف پژوهشگاه و سفارش آن از داخل و خارج کشور با هماهنگی کامل واحدهای ذی ربط.

- انجام تعمیرات اساسی به‌منظور احیاء و نگهداری ساختمان‌ها و تأسیسات موجود.

- نظارت در انجام کلیه امور پشتیبانی و خدماتی پژوهشگاه و ارائه آن به واحدهای مختلف.

- تهیه طرح‌های مربوط به رفاه عمومی کارکنان و نظارت بر حسن اجرای طرح‌های مزبور.

-  برنامه‌ریزی و نظارت بر روش‌های مطلوب اداره امور استخدامی پژوهشگاه.

- نظارت بر اجرای صحیح مقررات استخدامی و ارائه راهنمایی‌های لازم.

-  همکاری در تهیه و تنظیم و اصلاح مجموعه شرح وظایف، نمودار و پست‌های سازمانی پژوهشگاه با مدیریت بودجه، تحول اداری و بهره‌وری پژوهشگاه.

- نظارت بر امور حضور و غیاب، طرح تمام‌وقت، اضافه‌کاری و انتصاب کارکنان (هیأت علمی و غیر هیأت علمی).

- مشارکت در جلسات و کمیسیون‌های مختلف و اظهارنظر و ارائه پیشنهادات لازم.

- رسیدگی به امور رفاهی و بازنشستگی کارکنان و اتخاذ تصمیمات لازم.

- نظارت بر امر ارزشیابی واحدهای تابعه.

- همکاری با واحد حراست در زمینه حفاظت از ساختمان‌ها، اموال و تأسیسات.

- انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق.

 

 

 

 

 

 

  برنامه سرویس ایاب و ذهاب

 

   آدرس: کمربندی سبزوار، تقاطع جاده بردسکن، دانشگاه فناوری های نوین سبزوار -  کدپستی: 9615131113        تلفن :  44200750 - 051                          تمامی حقوق متعلق به دانشگاه فناوری های نوین سبزوار می باشد.