معاونت توسعه و مدیریت منابع

 

 

معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه ، مسئول تأمین و توسعه منابع انسانی ، فیزیکی ، مالی و ایجاد بستر مناسب برای پشتیبانی از واحدهای آموزشی ، پژوهشی ، بهداشتی و درمانی دانشگاه در راستای تحقق اهداف دانشگاه می باشد

 

معاونت توسعه و مدیریت منابع

   آدرس: کمربندی سبزوار، تقاطع جاده بردسکن، دانشگاه فناوری های نوین سبزوار -  کدپستی: 9615131113        تلفن :  44200750 - 051                          تمامی حقوق متعلق به دانشگاه فناوری های نوین سبزوار می باشد.